Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster

Ab Terjärv Servicecentral Oy

Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy

Den 10:e september 1964 hölls första planeringsmötet för förverkligande av vatten- och avloppsnätet
i Terjärv centrum. Under årens lopp har vattenledningsnätet byggts ut och omfattar idag alla byar i Terjärv. Drygt 300 hushåll på byggplaneområdet i Terjärv centrum är kopplade till avloppsnätet.

Företaget erbjuder följande tjänster:

  • Administration

  • Nya anslutningar

  • Underhåll

  • KVT Vesihuolto OY- reningsverk

Avgifter för normalt egnahemshus:

Vattenanslutning: 2040,00 €

Grundavgift vatten: 57,80 €/år

Bruksavgift: 1,10 €/m³

 

Avloppsanslutning: 4250,00 €

Grundavgift avlopp: 57,80 €/år

Bruksavgift: 2,10 €/m³

 

För information om övriga anslutningar
och villkor kontakta kontoret.

Kontaktuppgifter:

Clas-Eirik Slotte, VD

tfn, 040 0580 095

clas.slotte@tsc.fi

 

Gun Gistö, Fakturering

tfn, +358 (0)6 832 6311

gun.gisto@tsc.fi

 

Jesper Furu, 

Serviceman

tfn, +358 (0) 50 019 0091

terjarvvatten@gmail.com

Anmäl din vattenmätarställning

Ab TERJÄRV SERVICECENTRAL Oy · Södra Terjärvvägen 9 · Eteläinen Teerijärventie 9 · 68700 · Terjärv · Teerijärvi · Tel. +358 0(6) 8326 300