top of page
Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster

Ab Terjärv Servicecentral Oy

Vatten & Avlopp

Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy

Den 10:e september 1964 hölls första planeringsmötet för förverkligande av vatten- och avloppsnätet
i Terjärv centrum. Under årens lopp har vattenledningsnätet byggts ut och omfattar idag alla byar i Terjärv. Drygt 300 hushåll på byggplaneområdet i Terjärv centrum är kopplade till avloppsnätet.

Företaget erbjuder följande tjänster:

  • Administration

  • Nya anslutningar

  • Underhåll

  • KVT Vesihuolto OY- reningsverk

Avgifter för normalt egnahemshus:

Vattenanslutning: 2040,00 €

Grundavgift vatten: 57,80 €/år

Bruksavgift: 1,20 €/m³

 

Avloppsanslutning: 4250,00 €

Grundavgift avlopp: 57,80 €/år

Bruksavgift: 2,50 €/m³

 

För information om övriga anslutningar
och villkor kontakta kontoret.

Kontaktuppgifter:

Kristian GranvikVD

tfn, +358 (0)50 307 6990

terjarvvatten@gmail.com

 

Gun Gistö, Fakturering

tfn, +358 (0)6 832 6311

gun.gisto@tsc.fi

 

Jesper Furu, 

Serviceman

tfn, +358 (0) 50 019 0091

terjarvvatten@gmail.com

Vattentornet.jpg
Anmäl din vattenmätarställning
IMG_4032 RED.jpg
bottom of page