top of page

Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy

Den 10:e september 1964 hölls första planeringsmötet för förverkligande av vatten- och avloppsnätet
i Terjärv centrum. Under årens lopp har vattenledningsnätet byggts ut och omfattar idag alla byar i Terjärv. Drygt 300 hushåll på byggplaneområdet i Terjärv centrum är kopplade till avloppsnätet.

Företaget erbjuder följande tjänster:

  • Administration

  • Nya anslutningar

  • Underhåll

  • KVT Vesihuolto OY-reningsverk

Avgifter för normalt egnahemshus:

Vattenanslutning: 2040,00 €

Grundavgift vatten: 57,80 €/år

Bruksavgift: 1,20 €/m³

 

Avloppsanslutning: 4250,00 €

Grundavgift avlopp: 57,80 €/år

Bruksavgift: 2,50 €/m³

 

För information om övriga anslutningar
och vill
kor kontakta kontoret.

Kontaktuppgifter:

Jesper Furu, driftschef

tfn, +358 (0)50 307 6990

terjarvvatten@gmail.com

 

Gun GistöFakturering

tfn, +358 (0)6 832 6311

gun.gisto@tsc.fi

 

Dejour

tfn, +358 (0) 50 019 0091

terjarvvatten@gmail.com

Vattentornet.jpg
Anmäl din Vattenmätarställning

Vattenkvalitet & vattenanalys

Vi övervakar kvalitetén på det vatten vi levererar med vattenprover. 

Vårt bruksvatten är mycket mjukt, 2,1°dH (0-3 mycket mjuk).

Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster
Ab Terjärv Servicecentral Oy
bottom of page