Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster

Ab Terjärv Servicecentral Oy

Fastighets Ab Heimsjöliden​

Bostads Ab Sjöstranden​

Bostads Ab Nelsonvägen​

Pensionärshemmet i Terjärv r.f.

Ab TERJÄRV SERVICECENTRAL Oy · Södra Terjärvvägen 9 · Eteläinen Teerijärventie 9 · 68700 · Terjärv · Teerijärvi · Tel. +358 0(6) 8326 300