top of page

Bostadsbolag

  • Fastighets Ab Heimsjöliden

  • Bostads Ab Sjöstranden

  • Bostads Ab Nelsonvägen

  • Pensionärshemmet i Terjärv r.f.

Firma Ove Ho, Fastighetsskötare, tfn 044 307 5123 

Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster
Ab Terjärv Servicecentral Oy
bottom of page