Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster

Ab Terjärv Servicecentral Oy

Bostadsbolag

  • Fastighets Ab Heimsjöliden

  • Bostads Ab Sjöstranden

  • Bostads Ab Nelsonvägen

  • Pensionärshemmet i Terjärv r.f.

     Valtteri Kukkola, Fastighetsskötare, tfn 044 771 3302

Fastighets Ab Heimsjöliden​

Bostads Ab Sjöstranden​

Bostads Ab Nelsonvägen​

Pensionärshemmet i Terjärv r.f.

Ab TERJÄRV SERVICECENTRAL Oy · Södra Terjärvvägen 9 · Eteläinen Teerijärventie 9 · 68700 · Terjärv · Teerijärvi · Tel. +358 0(6) 8326 300