top of page
IMG_4019 RED.jpg

Företagsinfo

Då företaget grundades 1978 fungerade
det främst som ett samarbets- och serviceorgan för ortens näringsliv. Idag erbjuder Ab Terjärv Servicecentral Oy ett brett utbud tjänster till små- och medelstora företag, föreningar, sammanslutningar och bostadsbolag runtom i landet.

Vi erbjuder förutom traditionella bokföringstjänster också digitala bokföringstjänster och system.

 • Facebook

Följ oss på Facebook!

​Ekonomiförvaltning

 • Bokföring

 • Löneräkning

 • Fakturering / Betalningsservice

 • Bokslut

 • Beskattning

 • Företagsrådgivning

 • Grundande av företag

 • Ändring av bolagsform

 • Disponenttjänster

 • PRS ärenden

IMG_3966 RED.jpg

Tack! Meddelande skickat.

Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster
Ab Terjärv Servicecentral Oy
bottom of page