Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster

Ab Terjärv Servicecentral Oy

Företagsinfo

Då företaget grundades 1978 fungerade
det främst som ett samarbets- och serviceorgan för ortens näringsliv. Idag erbjuder Ab Terjärv Servicecentral Oy ett brett utbud tjänster till små- och medelstora företag, föreningar, sammanslutningar och bostadsbolag runtom i landet.

​Ekonomiförvaltning

  • Bokföring

  • Löneräkning

  • Fakturering / Betalningsservice

  • Bokslut

  • Beskattning

  • Företagsrådgivning

  • Grundande av företag

  • Ändring av bolagsform

  • Disponenttjänster

  • PRS ärenden

Ab TERJÄRV SERVICECENTRAL Oy · Södra Terjärvvägen 9 · Eteläinen Teerijärventie 9 · 68700 · Terjärv · Teerijärvi · Tel. +358 0(6) 8326 300