Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster

Ab Terjärv Servicecentral Oy

Företagsinfo

Då företaget grundades 1978 fungerade
det främst som ett samarbets- och serviceorgan för ortens näringsliv. Idag erbjuder Ab Terjärv Servicecentral Oy ett brett utbud tjänster till små- och medelstora företag, föreningar, sammanslutningar och bostadsbolag runtom i landet.

Vi erbjuder förutom traditionella bokföringstjänster också digitala bokföringstjänster och system.

 • Facebook

​Ekonomiförvaltning

 • Bokföring

 • Löneräkning

 • Fakturering / Betalningsservice

 • Bokslut

 • Beskattning

 • Företagsrådgivning

 • Grundande av företag

 • Ändring av bolagsform

 • Disponenttjänster

 • PRS ärenden

Ab TERJÄRV SERVICECENTRAL Oy · Södra Terjärvvägen 9 · Eteläinen Teerijärventie 9 · 68700 · Terjärv · Teerijärvi · Tel. +358 0(6) 8326 300