Ab TERJÄRV SERVICECENTRAL Oy · Södra Terjärvvägen 9 · Eteläinen Teerijärventie 9 · 68700 · Terjärv · Teerijärvi · Tel. +358 0(6) 8326 300

Ekonomiförvaltning - Disponenttjänster

Ab Terjärv Servicecentral Oy

Kontakt

Clas-Eirik Slotte

clas.slotte@tsc.fi

tfn, +358 (0)6 83 26 300

Johan Grannabba

terjarvvatten@gmail.com

tfn, +358 (0) 50 019 0091

Ingela Duvnäs

ingela.duvnas@tsc.fi

tfn, +358 (0) 6 83 26 315

Gun Gistö

gun.gisto@tsc.fi

tfn, +358 (0)6 83 26 311

Mona-Lisa Grankvist

mona-lisa.grankvist@tsc.fi

tfn, +358 (0)6 83 26 312

Jeanette Byskata

Jeanette.byskata@tsc.fi

tfn, +358 (0) 6 83 26 314